POINT72 EUROPE (LONDON) LLP - Short Position History View Filer Details

Current Active Short Positions

Holder Issuer Net Short Position Position Date Origin

Short Position History

Holder Issuer Net Short Position Position Date Origin
Point72 Europe (London) LLP Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft 0.86% 2020-03-06 GERMANY
Point72 Europe (London) LLP Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft 0.84% 2020-03-13 GERMANY
Point72 Europe (London) LLP Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft 0.61% 2020-03-19 GERMANY
Point72 Europe (London) LLP Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft 0.63% 2020-03-11 GERMANY
Point72 Europe (London) LLP Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft 0.58% 2020-03-04 GERMANY
Point72 Europe (London) LLP Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft 0.59% 2020-03-09 GERMANY
Point72 Europe (London) LLP Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft 0.71% 2020-03-18 GERMANY
Point72 Europe (London) LLP Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft 0.78% 2020-03-05 GERMANY
Point72 Europe (London) LLP Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft 0.91% 2020-03-16 GERMANY
Point72 Europe (London) LLP K+S Aktiengesellschaft 0.51% 2019-09-20 GERMANY
Point72 Europe (London) LLP K+S Aktiengesellschaft 0.6% 2019-11-13 GERMANY
Point72 Europe (London) LLP K+S Aktiengesellschaft 1.17% 2019-11-21 GERMANY
Point72 Europe (London) LLP K+S Aktiengesellschaft 1.13% 2019-11-15 GERMANY
Point72 Europe (London) LLP K+S Aktiengesellschaft 0.62% 2019-09-23 GERMANY
Point72 Europe (London) LLP Nordex SE 0.61% 2019-11-07 GERMANY
Point72 Europe (London) LLP Nordex SE 0.58% 2017-12-14 GERMANY
Point72 Europe (London) LLP Nordex SE 0.5% 2019-11-05 GERMANY
Point72 Europe (London) LLP Nordex SE 0.57% 2017-11-09 GERMANY
Point72 Europe (London) LLP Nordex SE 0.68% 2017-11-13 GERMANY
Point72 Europe (London) LLP Nordex SE 0.7% 2019-11-12 GERMANY
Point72 Europe (London) LLP Nordex SE 0.64% 2019-11-14 GERMANY
Point72 Europe (London) LLP OSRAM Licht AG 0.51% 2018-11-22 GERMANY
Point72 Europe (London) LLP OSRAM Licht AG 0.5% 2018-11-08 GERMANY
Point72 Europe (London) LLP STANDARD LIFE ABERDEEN PLC ORD 0.62% 2020-03-11 UK
POINT72 EUROPE (LONDON) LLP SUEZ 0.45% 2020-02-20 FRANCE
POINT72 EUROPE (LONDON) LLP SUEZ 0.5% 2020-01-10 FRANCE
Point72 Europe (London) LLP TATE & LYLE PLC 0.51% 2019-09-13 UK
Point72 Europe (London) LLP TATE & LYLE PLC 0.5% 2019-10-08 UK
Point72 Europe (London) LLP TATE & LYLE PLC 0.58% 2019-09-30 UK
Point72 Europe (London) LLP TATE & LYLE PLC 0.6% 2019-09-27 UK
Point72 Europe (London) LLP TATE & LYLE PLC 0.61% 2019-10-04 UK

Elevate your investments