Asaka Riken Co.,Ltd. - Short Position History View Stock Details

Current Active Short Positions

Holder Issuer Net Short Position Position Date Origin

Short Position History

Holder Net Short Position Position Date Origin
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.49% 2016-05-16 Japan
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.6% 2015-11-11 Japan
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.52% 2015-09-11 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 1.9900000000000002% 2021-04-27 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 1.78% 2020-12-15 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.02% 2021-03-12 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 0.83% 2021-08-10 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 0.7000000000000001% 2021-08-11 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 1.09% 2021-07-27 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.09% 2021-01-05 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 1.28% 2021-06-30 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 1.1900000000000002% 2021-07-19 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 1.44% 2021-06-21 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.1% 2021-01-25 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 1.82% 2020-12-11 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.0500000000000003% 2021-01-20 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.13% 2021-02-16 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.06% 2021-05-14 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.25% 2020-12-18 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 0.59% 2021-09-01 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.3% 2021-03-24 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.1999999999999997% 2021-03-17 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 1.39% 2021-06-22 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.33% 2021-02-18 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 1.9800000000000002% 2021-05-17 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.04% 2021-02-08 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.19% 2020-12-21 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.17% 2021-03-16 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 1.58% 2021-06-16 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.19% 2020-12-25 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.25% 2021-02-17 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.09% 2021-03-30 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.18% 2021-01-06 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.0500000000000003% 2021-01-29 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 1.77% 2021-04-05 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.1999999999999997% 2021-03-26 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 1.8599999999999999% 2021-05-21 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.12% 2021-02-09 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 0.67% 2021-08-30 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 1.69% 2021-05-27 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 1.67% 2021-04-02 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.01% 2020-12-16 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.02% 2021-04-21 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 1.96% 2021-04-19 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.22% 2021-01-07 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 1.9% 2021-03-31 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 1.8800000000000001% 2021-04-16 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 1.95% 2021-02-05 Japan
Credit Suisse AG Asaka Riken Co.,Ltd. 2.42% 2020-12-28 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 0.52% 2017-09-07 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 0.78% 2016-11-08 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 0.8% 2016-11-21 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 0.79% 2016-11-29 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 0.39% 2016-12-28 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 0.69% 2016-12-07 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 0.6% 2017-09-13 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 0.58% 2017-09-19 Japan
Credit Suisse Securities (Europe) Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 0.48% 2017-10-03 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.91% 2018-01-29 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.9199999999999999% 2018-02-13 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.59% 2018-12-12 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.44% 2021-08-11 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.76% 2018-02-08 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.59% 2021-01-05 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.84% 2018-01-26 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.79% 2018-01-30 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.9000000000000001% 2018-02-05 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.62% 2018-01-31 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.5% 2015-11-10 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.58% 2015-12-28 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.59% 2016-01-25 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.7% 2021-02-16 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.6% 2015-07-03 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.5499999999999999% 2015-07-14 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.84% 2021-02-18 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.4% 2018-02-23 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.89% 2021-06-28 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.79% 2021-07-21 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.77% 2018-02-19 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.62% 2021-01-06 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.63% 2021-01-29 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.9199999999999999% 2021-02-22 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.6% 2015-11-16 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.8199999999999998% 2018-02-02 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.41000000000000003% 2015-08-26 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.9000000000000001% 2021-05-06 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.55% 2018-11-16 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.89% 2021-06-04 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.8100000000000002% 2021-04-21 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.9000000000000001% 2021-06-14 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.44999999999999996% 2016-02-02 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.6% 2015-08-11 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.69% 2018-02-21 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.38% 2018-12-26 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.59% 2020-12-28 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.5% 2015-08-25 Japan
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.6% 2016-01-08 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.59% 2019-12-04 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.55% 2018-03-02 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.6% 2018-04-11 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.8199999999999998% 2020-12-15 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.58% 2018-04-12 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.52% 2018-01-29 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.5% 2018-03-27 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.59% 2018-04-24 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.45999999999999996% 2018-03-28 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.51% 2020-12-14 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.49% 2019-07-03 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.63% 2019-06-11 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.43% 2018-04-25 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.5% 2018-04-27 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.4699999999999999% 2018-01-31 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.69% 2018-04-18 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.48% 2019-08-23 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.72% 2019-08-26 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.58% 2019-07-01 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.43% 2019-12-06 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.66% 2018-04-16 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 1.2% 2019-10-28 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.69% 2018-03-05 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.53% 2018-05-14 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.69% 2020-12-21 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.88% 2019-11-25 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 1.03% 2020-12-25 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.55% 2019-06-10 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.5% 2019-08-22 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.78% 2019-11-27 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.9899999999999999% 2019-11-15 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.72% 2018-04-17 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.4% 2018-03-13 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 1.16% 2019-09-25 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.59% 2021-01-07 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.93% 2020-12-28 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 1.19% 2019-10-24 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.64% 2019-12-03 Japan
JPM Securities Japan Co Ltd. Asaka Riken Co.,Ltd. 0.72% 2018-03-07 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.5% 2021-04-27 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.33999999999999997% 2021-04-07 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.72% 2020-12-15 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 1.24% 2021-03-02 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.9299999999999999% 2021-03-23 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 1.25% 2021-03-11 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.83% 2021-01-04 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.8699999999999999% 2021-01-05 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.77% 2020-12-30 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 1.17% 2021-02-03 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 1.03% 2021-02-01 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 1.26% 2021-03-09 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.8200000000000001% 2021-03-29 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 1.1900000000000002% 2021-03-16 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.9199999999999999% 2021-01-12 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.52% 2021-05-24 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.95% 2021-01-20 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.58% 2021-05-14 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.8999999999999999% 2021-03-24 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 1.23% 2021-03-01 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 1.03% 2021-03-18 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.5% 2021-01-27 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.9199999999999999% 2021-01-15 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.45999999999999996% 2021-05-28 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 1.28% 2021-02-08 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.72% 2020-12-21 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 1.11% 2021-03-17 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 1.01% 2021-03-22 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.53% 2021-04-28 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.84% 2021-01-18 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.8% 2021-03-30 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.89% 2021-01-06 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.58% 2021-04-30 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 1.27% 2021-03-08 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.5599999999999999% 2021-04-05 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.53% 2021-05-21 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 1.2% 2021-02-22 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 1.27% 2021-02-09 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.9900000000000001% 2021-02-02 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 1.21% 2021-02-24 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.52% 2021-05-18 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.54% 2021-04-02 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.6% 2021-05-10 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.51% 2021-05-19 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.51% 2021-04-19 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.9400000000000001% 2021-01-07 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.75% 2021-03-31 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.53% 2021-04-16 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.9299999999999999% 2021-01-08 Japan
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Asaka Riken Co.,Ltd. 0.8999999999999999% 2020-12-28 Japan
Nomura Asset Management Singapore Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 1.17% 2021-06-10 Japan
Nomura Asset Management Singapore Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 1.0% 2021-03-23 Japan
Nomura Asset Management Singapore Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 1.34% 2021-06-09 Japan
Nomura Asset Management Singapore Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 1.4200000000000002% 2021-03-16 Japan
Nomura Asset Management Singapore Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 0.65% 2021-03-16 Japan
Nomura Asset Management Singapore Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 1.9900000000000002% 2021-03-24 Japan
Nomura Asset Management Singapore Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 1.0999999999999999% 2021-03-24 Japan
Nomura Asset Management Singapore Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 1.5699999999999998% 2021-03-18 Japan
Nomura Asset Management Singapore Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 0.8% 2021-03-18 Japan
Nomura Asset Management Singapore Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 1.09% 2021-06-22 Japan
Nomura Asset Management Singapore Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 1.6500000000000001% 2021-05-17 Japan
Nomura Asset Management Singapore Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 0.79% 2021-02-08 Japan
Nomura Asset Management Singapore Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 1.08% 2021-03-10 Japan
Nomura Asset Management Singapore Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 1.76% 2021-03-22 Japan
Nomura Asset Management Singapore Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 0.98% 2021-03-22 Japan
Nomura Asset Management Singapore Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 1.81% 2021-04-28 Japan
Nomura Asset Management Singapore Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 1.79% 2021-04-30 Japan
Nomura Asset Management Singapore Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 1.09% 2021-04-05 Japan
Nomura Asset Management Singapore Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 0.88% 2021-09-07 Japan
Nomura Asset Management Singapore Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 0.88% 2021-02-22 Japan
Nomura Asset Management Singapore Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 1.46% 2021-06-04 Japan
Nomura Asset Management Singapore Limited Asaka Riken Co.,Ltd. 0.89% 2021-09-09 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.2% 2017-09-12 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.17% 2017-09-25 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.13% 2021-05-10 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.59% 2021-07-05 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.15% 2021-02-04 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.51% 2017-10-12 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.5% 2021-02-16 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.37% 2021-03-09 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.41% 2021-03-10 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.53% 2021-06-09 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.61% 2021-06-10 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.24% 2021-03-16 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.19% 2017-09-07 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.45999999999999996% 2021-05-25 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.48% 2021-02-17 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.0% 2021-05-17 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.67% 2020-12-21 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.28% 2021-05-12 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.41% 2021-05-13 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.47000000000000003% 2015-07-14 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.19% 2017-09-11 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.06% 2017-08-29 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.59% 2015-07-06 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.15% 2021-03-08 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.53% 2021-02-19 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.29% 2017-09-05 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.44% 2021-02-09 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.8500000000000001% 2021-04-13 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.24% 2020-12-28 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.69% 2021-06-29 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.88% 2021-04-30 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.06% 2017-09-28 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.36% 2017-09-04 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.19% 2021-03-30 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.27% 2021-01-07 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.02% 2021-02-01 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.77% 2017-10-05 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.52% 2021-05-24 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.47% 2017-08-31 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.17% 2017-09-21 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.8199999999999998% 2017-10-04 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.97% 2017-08-28 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.03% 2021-05-07 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.91% 2017-10-02 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.77% 2021-05-18 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.63% 2017-10-10 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.4699999999999999% 2021-07-12 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.77% 2021-04-21 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.9000000000000001% 2021-04-23 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.63% 2021-06-18 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.73% 2021-06-21 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 0.69% 2021-04-19 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.17% 2021-01-08 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.21% 2021-03-31 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.24% 2021-02-08 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.31% 2020-12-29 Japan
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Asaka Riken Co.,Ltd. 1.37% 2017-08-30 Japan

Elevate your investments